Člani občinskega sveta

Seznam članov Občinskega sveta Občine Sevnica,
izvoljeni 5.10.2014, mandat 2014 - 2018

Priimek in ime

Naslov

Lista

Volilna enota

BECI Božidar

Razbor 44, Loka pri Zidanem Mostu

SLS

1

BOŽIČ Danica

Boštanj 68, Boštanj

SMC

2

DERNOVŠEK Zdenka

Razbor 30, Loka pri Zidanem Mostu

SDS

1

DOBNIK Irena

Krmelj 24, Krmelj

SDS

4

GROBOLJŠEK Božidar

Bohorska ulica 17, Sevnica

SLS

2

HOSTNIK Natalija

Cesta na Dobravo 53, Sevnica

Lista Janeza Šerjaka

2

HRIBAR Dane

Dolenji Boštanj 62a, Boštanj

SMC

3

JANC Janoš

Arto 5, Studenec

SLS

3

JAZBEC Majda

Drožanje 13, Sevnica

SLS

1

KNEZ Vincenc

Šmarčna 17, Boštanj

SLS

3

KORENE Gregor

Žigrski Vrh 32, Sevnica

SDS

1

KOSTREVC Rado

Krmelj 86, Krmelj

SD

4

KRAMŽAR Danica

Kamenško 5, Šentjanž

SLS

4

KUKEC Janez

Tržišče 11e, Tržišče

SLS

4

LISEC Tomaž

Dolenji Boštanj 104, Boštanj

SDS

3

MOŽIČ Stanislav

Ledina 80, Sevnica

SMC

1

NOVŠAK Tanja

Pod Vrtačo 19, Sevnica

SDS

2

OREŠNIK Ivan

Osredek pri Krmelju 1, Šentjanž

SDS

4

PIPAN Franc

Cesta na Dobravo 27, Sevnica

DeSUS

2

SITAR Vincenc

Marendol 2, Tržišče

DeSUS

4

ŠANTEJ  Hermina Loka 62, Loka pri Zidanem Mostu SLS

1

ŠERJAK Janez

Kladnikova ulica 5, Sevnica

Lista Janeza Šerjaka

2

UDOVČ Jože

Boštanj 17 c, Boštanj

Lista Janeza Šerjaka

3

ZEMLJAK Frančiška

Ribniki 26, Sevnica

SLS

2

ŽULIČ Vanja

Trnovec 16, Zabukovje

Lista Janeza Šerjaka

1

 

 

Legenda

Število članov OS
po strankah

SLS - Slovenska ljudska stranka

9 SLS

SDS – Slovenska demokratska stranka

6 SDS

Lista Janeza Šerjaka za občino Sevnica

4 Lista Janeza Šerjaka

SMC- Stranka Mira Cerarja

3 SMC

DeSUS- Demokratična stranka upokojencev Slovenije

2 DeSUS

SD-Socialni demokrati

1 SD