Člani delovnih teles občinskega sveta

 

ČLANI DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA

Zadnji popravki: 04.10.2017

 

Člani komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

 • Božidar Groboljšek, Bohorska ulica 17, Sevnica, predsednik,  (S)
 • Janez Kukec, Tržišče 11 e, Tržišče,  (S)
 • Vincenc Knez, Šmarčna 17, Boštanj,  (S)
 • Tomaž Lisec, Dolenji Boštanj 104, Boštanj,  (S)
 • Ivan Orešnik, Osredek pri Krmelju 1, Šentjanž,  (S)
 • Jože Udovč, Boštanj 17 c, Boštanj,  (S)
 • Danica Božič, Boštanj 68, Boštanj,  (S)

 

Člani komisije za pravne in splošne zadeve:

 • Janez Kukec, Tržišče 11 e, Tržišče, predsednik,  (S)
 • Vincenc Knez, Šmarčna 17, Boštanj,  (S)
 • Jasmina Podlesnik, Šentjanž 58, Šentjanž
 • Iris Žučko, Naselje heroja Maroka 27, Sevnica
 • Zdenka Dernovšek, Razbor 30, Loka pri Zidanem Mostu,  (S)
 • Cvetka Cerjak, Zabukovje 44, Zabukovje
 • Vincenc Sitar, Marendol 2, Tržišče,  (S)

 

Člani odbora za okolje in prostor:

 • Jože Udovč, Boštanj 17 c, Boštanj, predsednik,  (S)
 • Vanja Žulič, Trnovec 16, Zabukovje,  (S)
 • Hermina Šantej, Loka 62 a, Loka pri Zidanem Mostu,  (S)
 • Branko Keber, Birna vas 13, Šentjanž
 • Majda Jazbec, Drožanje 13, Sevnica,  (S)
 • Gregor Korene, Žigrski Vrh 32, Sevnica,  (S)
 • Boštjan Ostrovršnik, Loka 50, Loka pri Zidanem Mostu
 • Frančiška Zemljak, Ribniki 26, Sevnica (S)
 • Roman Žveglič, Stržišče 4, Zabukovje
 • Franc Pavlin, Blanca 93, Blanca
 • Marjan Ločičnik, Poklek nad Blanco 12b, Blanca

 

Člani odbora za družbene dejavnosti:

 • Rado Kostrevc, Krmelj 86, Krmelj, predsednik, (S)
 • Rok Petančič, Trg svobode 32, Sevnica
 • Frančiška Zemljak, Ribniki 26, Sevnica,  (S)
 • Janez Kukec, Tržišče 11 e, Tržišče,  (S)
 • Brigita Karlovšek, Kompolje 4, Boštanj
 • Ljudmila Sitar, Marendol 2, Tržišče
 • Danica Božič, Boštanj 68, Boštanj,  (S)
 • Natalija Hostnik, Cesta na Dobravo 53, Sevnica  (S)
 • Božidar Groboljšek, Bohorska ulica 17, Sevnica  (S)
 • Uroš Gorenc, Studenec 71, Studenec
 • Marinka Šuštaršič, Polje pri Tržišču 20a, Krmelj

 

Člani odbora za gospodarstvo in kmetijstvo:

 • Božidar Beci, Razbor 44, Loka pri Zidanem Mostu, predsednik,  (S)
 • Janez Šerjak, Kladnikova ulica 5, Sevnica,  (S)
 • Irena Klenovšek, Naselje heroja Maroka 25, Sevnica
 • Janoš Janc, Arto 5, Studenec,  (S)
 • Tanja Novšak, Pod Vrtačo 19, Sevnica,  (S)
 • Milena Krošelj, Ribniki 62, Sevnica
 • Vincenc Sitar, Marendol 2, Tržišče,  (S)
 • Jože Ratajc, Rovišče pri Studencu 21a, Studenec
 • Drago Berk, Gabrijele 1a, Krmelj
 • Natalija Hostnik, Cesta na Dobravo 53, Sevnica,  (S)
 • Vladimir Kocjan, Račica 58, Loka pri Zidanem Mostu

 

Člani odbora za finance in proračun:

 • Ivan Orešnik, Osredek pri Krmelju 1, Šentjanž, predsednik,  (S)
 • Natalija Hostnik, Cesta na Dobravo 53, Sevnica,  (S)
 • Vincenc Knez, Šmarčna 17, Boštanj,  (S)
 • Danica Kramžar, Kamenško 5, Šentjanž,  (S)
 • David Divjak, Kladje nad Blanco 27, Blanca
 • Meri Kelemina, Blanca 48, Blanca
 • Stanislav Možič, Ledina 80, Sevnica,  (S)
 • Darja Pompe, Ledina 85, Sevnica
 • Božidar Arnšek, Zabukovje 76, Zabukovje
 • Irena Dobnik, Krmelj 24, Krmelj,  (S)
 • Ivan Biderman, Pot na Zajčjo goro 75, Sevnica