Posnetek 1. izredne seje občinskega sveta 19.12.2017

 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 1. izredne redne seje

 

2. Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica - skrajšani postopek