2. točka 1. seje občinskega sveta 5.12.2018

 

2. Poročila občinske volitve komisije o izidu volitev v občinski svet, volitev župana in volitev članov svetov krajevnih skupnosti

 

Za predvajanje posnetka potrebujete na računalniku nameščen Adobe Flash player.
Če ne vidite predvajalnika kliknite na ikono za namestitev.