6. točka 1. seje občinskega sveta 5.12.2018

 

6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

Za predvajanje posnetka potrebujete na računalniku nameščen Adobe Flash player.
Če ne vidite predvajalnika kliknite na ikono za namestitev.