Posnetek 2. izredne seje občinskega sveta 9.5.2018

 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 2. izredne seje

2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 2 – druga obravnava

3. Predlog Pravilnika o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam in mladim investitorjem za gradnjo individualnih stanovanjskih stavb v Občini Sevnica

4. Razno

Za predvajanje posnetka potrebujete na računalniku nameščen Adobe Flash player.
Če ne vidite predvajalnika kliknite na ikono za namestitev.