8. točka 2. seje občinskega sveta 16.1.2019

 

8. Predlog sklepa o imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Sevnica

 

Za predvajanje posnetka potrebujete na računalniku nameščen Adobe Flash player.
Če ne vidite predvajalnika kliknite na ikono za namestitev.