1. točka 23. seje občinskega sveta 24.5.2017

 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 23. redne seje