10. točka 23. seje občinskega sveta 24.5.2017

 

10. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta