11. točka 23. seje občinskega sveta 24.5.2017

 

11. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta