2. točka 23. seje občinskega sveta 24.5.2017

 

2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 22. redne seje občinskega sveta z dne 26. 4. 2017