3. točka 23. seje občinskega sveta 24.5.2017

 

3. Predlog sklepa o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu