5. točka 23. seje občinskega sveta 24.5.2017

 

5. Predlog Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2017 – skrajšani postopek