7. točka 23. seje občinskega sveta 24.5.2017

 

7. Predlog sklepa o ne izbiri kandidata za direktorja javnega zavoda Posavski muzej Brežice, po javnem razpisu iz leta 2014