8. točka 23. seje občinskega sveta 24.5.2017

 

8. Predlog sklepa o dopolnitvi številka 2 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2017