9. točka 23. seje občinskega sveta 24.5.2017

 

9. Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica