10. točka 24. seje občinskega sveta 21.6.2017

 

10. Razno