2. točka 24. seje občinskega sveta 21.6.2017

 

2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 23. redne seje občinskega sveta z dne 24. 5. 2017