3. točka 24. seje občinskega sveta 21.6.2017

 

3. Predlog Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica – prva obravnava