5. točka 24. seje občinskega sveta 21.6.2017

 

5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica – skrajšani postopek