6. točka 24. seje občinskega sveta 21.6.2017

 

6. Predlogi soglasij k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v Občini Sevnica