7. točka 24. seje občinskega sveta 21.6.2017

 

7. Predlog sklepa o dopolnitvi številka 3 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2017