8. točka 24. seje občinskega sveta 21.6.2017

 

8. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta