9. točka 24. seje občinskega sveta 21.6.2017

 

9. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta