1. točka 25. seje občinskega sveta 30.8.2017

 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 25. redne seje