10. točka 25. seje občinskega sveta 30.8.2017

 

10. Seznanitev z dopolnjenim osnutkom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica – območje IV