12. točka 25. seje občinskega sveta 30.8.2017

 

12. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta