13. točka 25. seje občinskega sveta 30.8.2017

 

13. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta