14. točka 25. seje občinskega sveta 30.8.2017

 

14. Razno