2. točka 25. seje občinskega sveta 30.8.2017

 

2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 24. redne seje občinskega sveta z dne 21.6. 2017