4. točka 25. seje občinskega sveta 30.8.2017

 

4. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju leta 2017