5. točka 25. seje občinskega sveta 30.8.2017

 

5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 2 - prva obravnava