7. točka 25. seje občinskega sveta 30.8.2017

 

7. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ – I. faza - druga obravnava