8. točka 25. seje občinskega sveta 30.8.2017

 

8. Seznanitev z dopolnjenim osnutkom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Boštanj – TC Mercator