9. točka 25. seje občinskega sveta 30.8.2017

 

9. Obravnava in opredelitev do stališča do pripombe z javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Boštanj – TC Mercator