1. točka 26. seje občinskega sveta 18.10.2017

 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 26. redne seje