10. točka 26. seje občinskega sveta 18.10.2017

 

10. Imenovanje predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega zavoda Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica