11. točka 26. seje občinskega sveta 18.10.2017

 

11. Imenovanje predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega zavoda Knjižnica Sevnica