13. točka 26. seje občinskega sveta 18.10.2017

 

13. Predlog sklepa o dopolnitvi št. 4 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2017