14. točka 26. seje občinskega sveta 18.10.2017

 

14. Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica