15. točka 26. seje občinskega sveta 18.10.2017

 

15. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta