16. točka 26. seje občinskega sveta 18.10.2017

 

16. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta