3. točka 26. seje občinskega sveta 18.10.2017

 

3. Predlog uskladitve cen programov v vrtcih v občini Sevnica