4. točka 26. seje občinskega sveta 18.10.2017

 

4. Soglasje k Statutu javnega zavoda Knjižnica Sevnica