5. točka 26. seje občinskega sveta 18.10.2017

 

5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica – območje IV