6. točka 26. seje občinskega sveta 18.10.2017

 

6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Boštanj – TC Mercator