7. točka 26. seje občinskega sveta 18.10.2017

 

7. Predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2018