8. točka 26. seje občinskega sveta 18.10.2017

 

8. Izvolitev predstavnikov (elektorjev) lokalne skupnosti Občine Sevnica v volilno telo 20. volilne enote za volitve člana Državnega sveta RS in določitev kandidata za člana državnega sveta