9. točka 26. seje občinskega sveta 18.10.2017

 

9. Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sevnica v letu 2017