11. točka 27. seje občinskega sveta 28.11.2017

 

11. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica – skrajšani postopek